Cijena je odraz uvjerenja

Cijena je odraz uvjerenja

Cijena je odraz uvjerenja, a ne tržišnih kretanja!

Jeste li zadovoljni cijenom koju naplaćujete? Ako ste kao većina poduzetnika, pa i zaposlenika (u tom slučaju pričamo o plaći), odgovor je ne. Želite više, i znate da se podcjenjujete.

Koji je razlog ovome? Odnosno, ono još bitnije, kako doći do toga da naplaćujete u skladu s onim što želite, a ne u skladu s onim što (mislite da) prolazi na tržištu?

 

DIZANJE CIJENE JE NUŽNO ZA OPSTANAK VAŠEG BIZNISA

Ono što je temelj i bez čega ne možemo pričati o cijenama jest vrijednost koju dajete putem usluga koje pružate. Ukoliko ste izvrsni u onome što radite, pružate vrhunsku uslugu, odnosno vrijednost klijentima, onda i cijena to mora odražavati, ako želite opstati na tržištu.

Zašto? Zato što je za pružanje vrhunske usluge potrebno puno više (ulaganja, vremena, edukacije, posvećenosti, odmorenosti, koncentracije… itd), nego za prosječnu uslugu.

Ili ćete doživjeti potpuni burn-out i izgorjeti, jer će vas niža cijena primoravati da radite s većim brojem klijenata, nego što realno možete a da biste i dalje pružali vrhunsku uslugu, ili ćete nešto mijenjati. A to je najčešće pad kvalitete usluge, čime rušite vlastito poslovanje.

Ili ćete dignuti cijenu. Trećeg nema. (ako pričamo o uslužnom biznisu malog poduzetnika).

 

CIJENA JE ODRAZ VAŠIH UVJERENJA

Cijena koju tražimo i naplaćujemo za naš rad i usluge ima puno više veze sa uvjerenjima koja imamo, nego s tržišnim kretanjima. Dokaz tome su i ogromni rasponi cijena u istim sektorima koji pružaju istu vrstu usluga.

Ako uzmemo u obzir prethodno, a to je vrijednost odnosno vrhunska kvaliteta usluge koju pružate, jedino što vam stoji na putu prema višoj cijeni su vaša uvjerenja.

Preispitajte ih!

Pitajte se: Zbog čega ne naplaćujem više? Zašto nisam najskuplji na tržištu?

Odgovori na ova pitanja pokazat će vam u kojem smjeru dalje treba raditi.

Svakodnevno radim s klijentima koji mijenjaju svoja uvjerenja i mindset, odnosno mentalni sklop i način razmišljanja, pa vam mogu sa sigurnošću reći da nikako uvjerenje nije isprika da ostanete na mjestu na kojem ne želite biti.

Jednostavno ih možete promijeniti. Ako ne možete sami, zatražite pomoć. Isplati se 😉

Ako želiš razviti stabilan i profitabilan biznis, promijeniti mindset i doći do željenih rezultata, pozivam te da se prijaviš na moj program 90 dana do rezultata. Saznaj više ovdje:Program 90 dana do rezultata